icon

Melding Airbnb Amsterdam: inspraak geopend

Met ingang van 5 mei staat in Amsterdam inspraak open tegen de voorgenomen wijziging van de Huisvestingsverordening. De belangrijkste wijziging is het invoeren van een meldplicht voor de zogenaamde airbnb-verhuur (in de terminologie van de verordening is dit vakantieverhuur, te onderscheiden van B&B-verhuur). Toegevoegd wordt de verplichting voor de hoofdbewoner, elke keer voordat het gebruik ten behoeve vakantieverhuur start, het gebruik van de woonruimte door middel van een door burgemeester en wethouders voorgeschreven formulier elektronisch te melden bij burgemeester en wethouders.

De bedoeling is dat het melden één van de voorwaarden is waaronder de bewoner wordt toegestaan om zonder onttrekkingsvergunning zijn woning incidenteel te verhuren aan toeristen. Als de incidentele toeristische verhuur niet is gemeld (of aan één of meer van de overige voorwaarden niet is voldaan), dan is volgens de toelichting op de voorgenomen wijziging sprake van een illegale situatie, waartegen de gemeente handhavend kan optreden.

De melding kan uitsluitend worden gedaan door middel van een voorgeschreven meldingsformulier dat vervolgens digitaal moet worden verzonden. Steeds wanneer de woonruimte aan één of meerdere personen ter beschikking wordt gesteld moet voordien worden gemeld. Hierbij moet worden aangegeven de naam van de hoofdbewoner, zijnde de melder, het adres waar het om gaat, hoeveel personen er overnachten en het aantal dagen dat deze personen in de woning zullen verblijven.

Er is het nodige te doen geweest over het juridische karakter van een melding, waarover in eerdere blog is geschreven naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal bij de Raad van State. Juridisch gezien is de ene melding de andere niet. De advocaat-generaal onderscheid vier categorieën meldingen (zie onder 4. van de conclusie) en het zou niet hebben misstaan indien de gemeente in de toelichting op de wijziging zou hebben aangeduid tot welke categorie deze melding behoort.

Het lijkt erop dat hier de melding wordt bedoeld als uitzondering op de vergunningplicht. Het melden is één van de voorwaarden voor het onttrekken van de woning zonder vergunning.

Dat leidt onmiddellijk tot de vraag naar de juridische status van een eventuele reactie van het bestuur op een dergelijke melding. Stel bijvoorbeeld een reactie op de melding met de mededeling dat hiermee de beschikbare 60 dagen zijn overschreden.

Volgens de genoemde conclusie is dit een bestuurlijk rechtsoordeel. Het gaat hier om een buitenwettelijk oordeel, aangezien in de verordening niet is voorzien in een reactie op de melding. Dan geldt in beginsel dat de reactie niet een Awb-besluit is, tenzij de alternatieve weg om een oordeel van de bestuursrechter te krijgen over de rechtmatigheid ervan ‘onevenredig bezwarend’ is. De alternatieve weg hier is ondanks de reactie dat de 60 dagen worden overschreden toch te verhuren en de boete te riskeren. Gezien de omvang van de boete op overtreding is niet uitgesloten dat deze weg onevenredig bezwarend is. In dat geval staat bezwaar en beroep op tegen de reactie.

Wellicht kan hierover in de inspraakprocedure helderheid worden verschaft.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Melding Airbnb Amsterdam: inspraak geopend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief