icon

Europees Hof van Justitie doet uitspraak met betekenis voor rondvaart Amsterdam

In deze blog signaleer ik het arrest van het Europees Hof van Justitie van 1 oktober jl. Het Hof geeft antwoord op de door de Afdeling bestuursrechtspraak gestelde vragen over toepassing van de Dienstenrichtlijn op de exploitatievergunningen voor rondvaart door de Amsterdamse grachten.

In algemene zin was aan de orde of de Dienstenrichtlijn in de weg staat aan de praktijk in Amsterdam om het aantal vergunningen voor rondvaart aan een maximum te verbinden onder meer ter bescherming van de openbare orde en milieu en deze vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen.

Het Hof heeft uitgesproken dat de Afdeling bestuursrechtspraak nader dient te verifiëren of met de activiteit in hoofdzaak verstrekking van een vervoersdienst wordt beoogd, waarop de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is, dan wel dat er sprake is van een consumentendienst op het gebied van toerisme waarop de richtlijn wel van toepassing is. Daarvan is sprake volgens het Hof indien de dienst ertoe strekt de afnemers ervan het aangename kader van een feestelijke bijeenkomst te verschaffen meer dan het vervoer van de ene plaats naar de andere in de stad Amsterdam te verschaffen. Het Hof duidt de activiteit in kwestie als het tegen betaling passagiers diensten verstrekken op een boot tijdens rondleidingen op de binnenwateren van een stad als partyverhuur. De Afdeling bestuursrechtspraak moet hierover een uitspraak doen.

Op de partyboot in kwestie zal de Afdeling waarschijnlijk de Dienstenrichtlijn van toepassing achten. Of dit tevens het geval zal zijn voor de categorie van rondvaart die voorziet in lijndiensten, waarbij het vervoersaspect van de ene plaats naar de andere voorop staat, zonder dat er nadere diensten worden verschaft, staat niet vast.

Indien de Dienstenrichtlijn van toepassing is dan is het volgens het Hof niet toegestaan om vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen terwijl het aantal vergunningen aan een maximum is verbonden.

Wellicht reden om in het kader van de Verordening op het binnenwater terug te gaan naar de categorie lijndiensten, waarin voorheen werd voorzien. Voor de toepassing van de Dienstenrichtlijn is dit een relevant onderscheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Europees Hof van Justitie doet uitspraak met betekenis voor rondvaart Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief