icon

Ontwerp tracébesluit en bestemmingsplan Zuidasdok ter inzage

In mijn bijdrage van 30 januari jl. is al aandacht besteed aan het project ‘Zuidasdok'. Dit project behelst kort gezegd de verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid.

De juridisch-planologische procedure voor dit project is gisteren gestart. Vanaf 12 maart tot en met 22 april 2015 liggen het ontwerp tracébesluit en het ontwerp bestemmingplan ter inzage.

Belanghebbenden, zoals grondeigenaren en andere gebruikers van de gronden binnen of nabij het (nieuwe) tracé, doen er goed aan binnen deze periode kennis te nemen van de ontwerp besluiten en zo nodig een zienswijze in te dienen. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner tijd beroep instellen tegen het tracébesluit en het bestemmingsplan.

Zie ook deze link voor nadere informatie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontwerp tracébesluit en bestemmingsplan Zuidasdok ter inzage

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief