icon

Gemeente blijft gebonden aan ingetrokken beleidsregels

Ingevolge artikel 3:42, tweede lid van de Awb geschiedt de bekendmaking van besluiten van onder meer gemeentelijke bestuursorganen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht door kennisgeving ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Indien wordt gekozen voor elektronische bekendmaking vindt deze uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad (tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald).

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 maart 2015 had op deze bepaling betrekking. Een gemeente had de intrekking van beleidsregels op haar website gepubliceerd onder het kopje ‘Bekendmakingen'. Dit is niet voldoende. Indien immers wordt gekozen voor elektronische bekendmaking dient deze plaats te vinden in een van overheidswege uitgegeven blad. In de betreffende gemeente was dat het gemeenteblad dat elektronisch werd uitgegeven en is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Deze website is ook te bereiken via de website Overheid.nl.

Melding maken van een besluit op de gemeentelijke website is niet gelijk te stellen met bekendmaking in een van overheidswege uitgegeven blad, zoals de beschreven elektronische uitgave van het gemeenteblad op de website Overheid.nl.

Gevolg is dat de intrekking van beleidsregels niet in werking was getreden en het bestuursorgaan nog steeds gehouden was conform deze beleidsregels te handelen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gemeente blijft gebonden aan ingetrokken beleidsregels

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief