icon

Balkons en dakterrassen en rechtstreeks of zijdelings uitzicht (artikel 5:50 BW)

Er wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een dakterras op een aanbouw zich verdraagt met artikel 5:50 BW. De aangrenzende buren verzetten zich tegen een dergelijk dakterras vanwege het zicht op hun erf. De aanlegger ervan verdedigt zich vaak met de stelling dat genoemd artikel alleen rechtstreeks zicht verbiedt en het zicht op de aangrenzende erven zijdelings is. Hierbij wordt een beroep gedaan op de wetsgeschiedenis en rechtspraak (bijv. Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2010,ECLI:GHAMS:2010:BN0268).

Dit verweer kan niet slagen. Het is namelijk gebaseerd op overwegingen die betrekking hebben op ramen en muuropeningen in een gevel. Uitsluitend indien vanuit de positie dat men voor de raam- of muuropening staat er recht naar voren kijkend uitzicht bestaat op een naburig erf, is er strijdigheid met artikel 5:50 BW. Zijdelings uitzicht is in dat geval het zicht dat er is indien er schuin uit het raam of de muuropeningen wordt gekeken. Dit uitzicht telt niet mee.

Wat betreft balkons en soortgelijke werken, zoals een dakterras, maakt het meetvoorschrift opgenomen in artikel 5:50 BW duidelijk dat zicht vanaf de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van een balkon, waarvandaan recht naar voren op het naburige erf wordt gekeken, strijd kan opleveren. Dit volgt eveneens uit het voornoemde arrest van het Gerechtshof Amsterdam en is herhaald in de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 06 juni 2012. Het gaat hier dus om rechtstreeks uitzicht vanaf “de zijkant” van een balkon of dakterras. Ten onrechte wordt dit in de praktijk vaak aangemerkt als zijdelings uitzicht dat om die reden niet zou zijn verboden.

Zo ook in het geval dat door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in een zeer recent, niet gepubliceerd vonnis, is beslist. De aanlegger van het dakterras verweerde zich met de stelling dat er sprake was van zijdelings uitzicht. Op grond van de hiervoor gegeven argumentatie heeft de Voorzieningenrechter de aanlegger veroordeeld op straffe van een dwangsom het dakterras terug te brengen tot twee meter afstand van de erfgrenzen van de aangrenzende buren.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Balkons en dakterrassen en rechtstreeks of zijdelings uitzicht (artikel 5:50 BW)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief