icon

Onderhoudsverplichting monument III

Vóór de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in de rechtspraak vastgesteld dat er een onderhoudsverplichting voor geregistreerde rijksmonumenten bestaat. In mijn weblogs van 4 januari 2011 en 8 februari 2012 heb ik deze rechtspraak behandeld, waaruit volgt dat onder het verbod neergelegd in artikel 11, tweede lid, aanhef en onder b, van de Monumentenwet 1988 tevens wordt begrepen het verwaarlozen van een monument waardoor het in gevaar wordt gebracht. Deze interpretatie was gebaseerd op de memorie van antwoord bij de Monumentenwet 1988.

Per 1 oktober 2010 is een vergelijkbare verbodsbepaling opgenomen in de Wabo (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van 20 augustus 2014 overwogen dat de wetgever heeft beoogd dat het beschermingsniveau van de op grond van de Monumentenwet 1988 beschermde monumenten gehandhaafd blijft. Op grond hiervan ziet de Afdeling aanleiding ondanks de enigszins afwijkende redactie van de verbodsbepaling in de Wabo de hiervoor beschreven, onder de Monumentenwet 1988 tot stand gekomen jurisprudentie voort te zetten.

Het nalaten, waardoor het voortbestaan van een beschermd monument gevaar loopt, valt daarom ook onder het in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo opgenomen verbod.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onderhoudsverplichting monument III

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief