icon

Concurrentiebelang

Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat een concurrentiebelang een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang kan zijn. Dit geldt ongeacht de vraag welke rol het concurrentiebelang bij het nemen van het besluit mag spelen. Het concurrentiebelang is rechtstreeks betrokken wanneer het belang van de concurrent als feitelijk gevolg van het bestreden besluit wordt getroffen. Dit is slechts het geval indien de betreffende ondernemer in hetzelfde marktsegment werkzaam is binnen hetzelfde verzorgingsgebied (zich tot dezelfde klantenkring richten). De reikwijdte van het verzorgingsgebied hangt af van de betrokken activiteit en kan zich onder omstandigheden over een groot gebied uitstrekken.

Dat kan ook een kleiner gebied zijn, zoals in de uitspraak van 14 mei (201309293/1/R1). Het ging om een bestemmingsplan dat voorzag in het mogelijk maken van detailhandel op een perceel te Montfort. Er zou een supermarkt komen waarschijnlijk ter vervanging van een buurtsuper elders in Montfort. Een exploitant van een supermarkt in Posterholt kwam tegen dit planonderdeel op. Deze supermarkt lag op een afstand van ongeveer 6 km hemelsbreed en ongeveer 8 km via de gangbare verkeersroute over Sint Odiliënberg van het plangebied. Er waren op vergelijkbare of kortere afstand verschillende supermarkten gelegen, waaronder een in Sint Odiliënberg. De Afdeling acht het daarom niet aannemelijk dat de exploitant van de supermarkt en de in het plangebied voorziene supermarkt in dezelfde verzorgingsgebieden werkzaam zullen zijn. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid van het beroep.

Het ging hier wel om een toevoeging van 1.750 m2 detailhandel op het bestaande bestand, hetgeen voor Montfort (4.000 inwoners) ruim kan worden genoemd. Andere supermarkten (in Sint Odiliënberg, Posterholt?) voorzagen ongetwijfeld in hun behoeften. Kennelijk lag de supermarkt die in het geweer was gekomen te ver weg, echter niet in absolute zin, maar relatief. Dit was namelijk niet de meest nabij gelegen supermarkt. Indien er een supermarkt op kortere afstand is gelegen, is de conclusie dat de procederende supermarkt zich niet in hetzelfde voorzieningengebied bevindt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Concurrentiebelang

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief