icon

Mandeligheid en funderingsherstel

Twee panden hebben een scheidsmuur gemeen zodat er sprake is van een mandelige muur in de zin van artikel 5:62 lid 2 BW. Deze scheidsmuur steunt op een fundering, zodat de kosten van funderingsherstel in beginsel voor de eigenaren van de twee panden gezamenlijk zijn.

Vóórdat het tot funderingsherstel komt, is één van de panden ingrijpend verbouwd. Deze verbouwing bestaat uit het aanbrengen van een inwendige draagconstructie in het pand en het maken van een ‘eigen zijgevel' die bestaat uit tussen de stalen balken aangebrachte gipsen brandwerende wand. Door de eigen draagconstructie rust dit pand niet meer op de fundering van de muur. Wel zijn de dakkapel van dit pand en de dakgoot tussen die dakkapel en de dakopbouw nog steeds verbonden met en rusten op de (voormalige?) scheidsmuur. Daarnaast zijn de standleiding van de mechanische ventilatie en de riolering alsmede de hoofdwaterleiding nog steeds aan die muur bevestigd.

Deze wijzigingen betekenen echter niet dat de muur, die in het verleden de panden scheidde, door de verbouwing zijn functie als gemeenschappelijke scheidsmuur heeft verloren. De enige reden voor het aanbrengen van de gipsplaten wand is om te voldoen aan de eisen van brandwerendheid. Er is geen oogmerk geweest een constructie te maken die geschikt was als buitenmuur.

Het resultaat hiervan is dat er dient te worden bijgedragen in de kosten van het herstel van de fundering onder deze muur door de eigenaar van het pand met de eigen draagconstructie. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit in een arrest van 24 december 2013 bepaald. Mandeligheid is dus hardnekkiger dan je denkt.

De vraag – die in het arrest onbeantwoord blijft – werpt zich wel op wat het effect is op de kostenverdeling. De verdeling wordt vastgesteld aan de hand van de mate van belasting van de fundering door ieder pand. Gezien de vaststelling door het Gerechtshof dat het pand niet meer rust op de fundering van de muur, zou de belasting en daarmee de bijdrage in het funderingsherstel nihil bedragen. Het Gerechtshof komt echter wel tot een veroordeling.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Mandeligheid en funderingsherstel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief