icon

Oneigenlijk gebruik Huisvestingswet door gemeenten frustreert woningdelen

De gemeente Amsterdam (overigens niet als enige gemeente) gebruikt de Huisvestingswet oneigenlijk door een onjuiste, want te beperkte, definitie van het begrip ‘'huishouden'' te hanteren. Bij een huishouden moet het volgens de definitie in de regionale verordening gaan om één of twee volwassenen al dan niet met kinderen. Daarbij wordt de eis gesteld dat tussen deze volwassenen een samenlevingswens dient te bestaan, die niet overwegend wordt bepaald door de beslissing de een voor zelfstandige bewoning geschikte woonruimte te delen (dit criterium wordt hierna aangeduid als: “samenlevingseis”). Indien er meer volwassenen in een woonruimte worden aangetroffen, zeg drie studenten of anderszins drie starters op de Amsterdamse woningmarkt, wordt gesteld dat de woonruimte niet wordt bewoond door één huishouden, maar door meer huishoudens. Afhankelijk van de omstandigheden stelt de gemeente zich dan op het standpunt dat dit kamerverhuur is en in strijd wordt gehandeld met artikel 30 van de Huisvestingswet omdat de betrokken woonruimte zonder vergunning aan de woonruimtevoorraad is onttrokken dan wel dat deze is omgezet in meer onzelfstandige woonruimtes. Niet zelden werden er forse boetes opgelegd. Wij staan verhuurders en huurders bij in procedures en geven advies.

Onder de noemer “woningdelen” vindt er momenteel een brede discussie plaats in de gemeenteraad. Namens partijen die wij bijstaan hebben wij ons gemengd in deze discussie met een uitgebreide notitie gedateerd 17 april 2013, die aan wethouder Ossel en aan de gemeenteraad is gezonden. Wethouder Ossel heeft daarop gereageerd bij brief van 3 juni 2013, waarin door hem onder meer is gesteld dat de samenlevingseis niet meer wordt gesteld bij een samenlevingsvorm van twee volwassenen. Dit roept onmiddellijk de vraag op om welke redenen de wethouder deze eis wel stelt indien meer dan twee volwassenen besluiten een woonruimte te delen. In de brief van 9 september 2013 hebben wij hierop gereageerd.

Wij zetten ons ervoor in dat op een zo kort mogelijke termijn een einde wordt gemaakt aan de oneigenlijke toepassing van de Huisvestingswet die het woningdelen ernstig frustreert en er duidelijkheid wordt gegeven over de wijze waarop zelfstandige woonruimte in gebruik kan worden gegeven.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oneigenlijk gebruik Huisvestingswet door gemeenten frustreert woningdelen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief