icon

Terug bij "Start" met schade-verzoek.

Een bestuursorgaan weigert op 25 augustus 2008 een vergunning voor het bouwen van opslagruimten. Het bezwaarschrift daartegen wordt gegrond verklaard en de vergunning wordt op 30 oktober 2008 alsnog verleend. In het beroep tegen deze uitspraak wordt vastgesteld dat de vergunning al eerder, namelijk per 27 mei 2008, van rechtswege is verleend omdat de beslistermijn was verstreken.

De aanvrager stelt zich op het standpunt dat de onjuiste besluiten van de gemeente hebben veroorzaakt dat hij maanden later met de bouw van de opslagruimten is gestart. Deze vertraging heeft geleid tot schade.

Zijn verzoek om deze schade te vergoeden wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep afgewezen bij uitspraak 30 januari 2013 (LJN: BY9918). Volgens de Afdeling is de gestelde schade niet geleden door de onrechtmatig geoordeelde besluiten van 25 augustus 2008 en 30 oktober 2008. De oorzaak van de schade was het uitblijven van een kennisgeving door het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 58 van de Woningwet dat de bouwvergunning van rechtswege is verleend. De aanvrager heeft dit niet aangevoerd, zodat het verzoek vanwege het ontbreken van een oorzakelijk verband terecht is afgewezen.

Lastig te doorgronden: er zijn twee vernietigde en dus onrechtmatige besluiten, maar die veroorzaken niet de schade. Het niet doen van een kennisgeving veroorzaakt de schade.

Aangenomen kan worden dat indien in het schadeverzoek tevens als oorzaak het uitblijven van de kennisgeving zou zijn aangewezen, toekenning van een vergoeding in de rede had gelegen. Dat een belanghebbende geen bezwaar of beroep tegen het uitblijven van een besluit op aanvraag heeft ingesteld, brengt volgens vaste rechtspraak (zie o.m. ABRS 21 juli 2010, AB 2010, 329) niet met zich, dat in een procedure over een zuiver schadebesluit van de rechtmatigheid van het niet tijdig beslissen wordt uitgegaan en een bestuursorgaan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade als gevolg van het niet tijdig beslissen. Mede gezien de overwegingen van de Afdeling lijkt voldoende vast te staan dat er sprake is van niet tijdig beslissen en het bestuursorgaan daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

De aanvrager zal wellicht een nieuw verzoek indienen en dit alsnog baseren op het uitblijven van de kennisgeving. Dit verzoek kan niet worden afgewezen als herhaald verzoek. De schade is hetzelfde maar de schade-oorzaak is een andere. Er is aldus geen sprake van een herhaalde aanvraag. Verjaring van de vordering lijkt evenmin aan de orde.

De aanvrager is dus terug bij “Start”.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terug bij "Start" met schade-verzoek.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief