icon

Short stay in overeenstemming met bestemming wonen

Wie er een beetje verstand van heeft weet dat het gebruik voor short stay van een woning strijdig is met de bestemming wonen in een bestemmingsplan. Waarom dan toch deze titel?

Omdat een Vereniging van Eigenaren (VvE) één van haar leden voor de rechter heeft gedaagd met een vordering dat het telkens weer voor korte tijd in gebruik geven van haar appartement – het gebruik voor short stay dus – in strijd is met de in de splitsingsakte en het reglement neergelegde woonbestemming. Short stay is immers in strijd met de bestemming wonen.

In het arrest van 25 september jl. heeft het Gerechtshof van Amsterdam deze redenering van de hand gewezen. Het hof oordeelt dat het met enige regelmaat voor tamelijk korte tijd ter beschikking stellen van een appartement aan derden niet de grenzen overschrijdt van hetgeen valt onder “gebruik overeenkomstige de bestemming woonruimte”. Uit de stellingen van de VvE kan het hof niet afleiden dat de appartementseigenares zo weinig in het appartement verblijft en het in die mate commercieel exploiteert, dat niet meer gesproken kan worden van gebruik als woonruimte. Het hof acht het bij deze beoordeling niet van belang wat het gemeentelijk woonbeleid is met betrekking tot short stay.

En dit laatste punt is ook waar het om gaat. Het gaat om het verschil in de definitie “bestemming” in het civiele- en bestuursrecht. Het hof overweegt hierover in meer algemene zin dat het woord “bestemming” in de splitsingsakte een aanwijzing vormt dat een zekere aansluiting is gezocht bij de terminologie van het ruimtelijkeordeningsrecht. Toch maakt de context van de wettelijke regeling inzake appartementsrechten het aannemelijk dat de betekenis van het woord “bestemming” niet geheel gelijk behoeft te zijn als in het ruimtelijkeordeningsrecht. Evenmin behoeft de betekenis van de woorden “woonruimte” en “gebruik” geheel gelijk te zijn aan de betekenis van die woorden in het huurrecht.

Het blijft dus opletten in welke context – de bestuursrechtelijke of de civielrechtelijke – bepaalde terminologie wordt gebruikt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Short stay in overeenstemming met bestemming wonen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief