icon

Bezwaarschrift op de post? Neem een getuige mee.

Een bezwaarschrift moet binnen de wettelijk bepaalde termijn van 6 weken worden ingediend. Als het bezwaar niet tijdig is ingediend, is het bezwaar niet-ontvankelijk. Maar wat gebeurt er als het bezwaarschrift wel tijdig is ingediend, maar het bestuursorgaan ontkent het bezwaarschrift te hebben ontvangen?

Deze vraag komt aan de orde in een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Volgens de Afdeling is de stelling, dat het bezwaarschrift tijdig is verzonden, niet voldoende als het bestuursorgaan stelt het bezwaarschrift niet te hebben ontvangen. Deze overweging is op zichzelf begrijpelijk. Het is aan degene die het bezwaarschrift indient om te (kunnen) bewijzen dat het bezwaarschrift daadwerkelijk tijdig is verzonden. Het omdraaien van de bewijslast zou tot vreemde situaties kunnen leiden: het bestuursorgaan zou dan immers moeten bewijzen dat zij het bezwaarschrift niet heeft ontvangen, en dat is vrij lastig.

Het bewijzen van de tijdige verzending van een bezwaarschrift moet naar mijn mening ook verder gaan dan het laten zien van een kopie van de verzonden brief. Als dat voldoende zou zijn, zou het immers eenvoudig zijn om achteraf, na het sluiten van de bezwaartermijn, een brief te maken met een verzenddatum die binnen de bezwaartermijn valt.

Toch kan deze overweging van de Afdeling voor praktische problemen zorgen voor degenen die wel degelijk tijdig een bezwaarschrift hebben verzonden. Het kan immers voorkomen dat de brief zoekraakt bij de postafdeling van het bestuursorgaan. Hoe moet iemand bewijzen dat hij of zij de brief tijdig heeft verzonden?

De Afdeling in bovengenoemde uitspraak: “Het is in dat geval aan belanghebbende om aannemelijk te maken dat hij het geschrift ter post heeft bezorgd, bijvoorbeeld aan de hand van verklaringen van getuigen.”

Kortom: neem uw buurman mee en laat hem een foto maken van het moment waarop u de brief in de brievenbus doet, met op de achtergrond de krant van die dag (die er dan niet al te vergeeld en verkreukeld uit mag zien).

Een praktischer alternatief: stuur de brief altijd per aangetekende post en fax (met verzendbericht).

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezwaarschrift op de post? Neem een getuige mee.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief