icon

Een nieuwe Omgevingswet

In 2012 zal een voorstel voor een nieuwe Omgevingswet ingediend worden bij de Tweede Kamer. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit een groot aantal verschillende wetten en regelingen op het gebied van milieu, wonen en ruimtelijke ordening. Deze regelgeving wordt in één nieuwe wet samengevoegd en daarbij vereenvoudigd en gedeeltelijk afgeschaft. Het doel is om planvorming voor gebiedsvorming sneller te laten verlopen, procedures helderder te maken en kostenbesparing te bewerkstelligen.

Gelet op deze ontwikkelingen heeft het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) recentelijk het onderzoeksrapport ‘Omgevingsrecht en het proces van gebiedsontwikkeling’ gepubliceerd. Hierin wordt gekeken naar de effecten van het bestaande omgevingsrecht op gebiedsontwikkeling in de praktijk.

Een vereenvoudiging van het omgevingsrecht zal planvorming maar beperkt goedkoper en sneller kunnen laten verlopen, aldus het rapport. Het is met name de informele fase, waarbij betrokken partijen het ontwerp maken, de financiële aspecten uitwerken en draagvlak proberen te creëren, die veel tijd kost. De onderzoekstijd die voortvloeit uit de wettelijke kaders is maar een beperkt onderdeel van de totale procesduur van gebiedsontwikkeling.

Daarnaast zijn de beperkingen die het omgevingsrecht oplegt meer van invloed op het proces dan de complexiteit van de regelgeving. Indien daadwerkelijk het doel is om gebiedsontwikkeling fundamenteel eenvoudiger te maken, is een andere vorm van wettelijke regeling niet voldoende, maar zullen de samenleving en overheid bereid moeten zijn om meer risico’s te aanvaarden. Die conclusie lijkt mij juist.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een nieuwe Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief