icon

Crisis- en herstelwet niet voor oude WRO besluiten

De Crisis- en herstelwet is onder meer van toepassing op projecten ten behoeve van de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden. Dit is echter niet het geval voor besluiten die onder de vigeur van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn genomen.

In artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet is bepaald dat deze wet van toepassing is op (onder meer) alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van de in bijlage I van de wet genoemde categorieën. Onder categorie 3.1 van deze bijlage vallen projecten ten behoeve van de bouw van meer dan 20 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en werkgebieden. Hierbij is bepaald dat het moet gaan om ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.1 of 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening (2008).

Hieronder vallen dus niet besluiten die zijn genomen onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit is inmiddels bevestigd in diverse uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De wetgever lijkt hier niet te hebben onderkend dat er in de praktijk nog vrij veel procedures lopen voor besluiten die onder de oude WRO zijn voorbereid. Het gaat hier ironisch genoeg vaak om projecten die midden in de economische crisis zijn opgestart.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Crisis- en herstelwet niet voor oude WRO besluiten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief