icon

Maatwerkvoorschriften ter beperking van geluidhinder

Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften vaststellen met betrekking tot het geluidsniveau van een inrichting. In een maatwerkvoorschrift kan onder meer een hogere of juist lagere geluidgrenswaarde worden vastgesteld en kunnen gedragsregels voor de inrichting worden voorgeschreven. Op deze manier kan, de naam zegt het al, maatwerk worden geleverd. De mogelijkheden die het bevoegd gezag heeft zijn – uiteraard – begrensd.

Het bevoegd gezag zal onder meer moeten motiveren dat de maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van milieubescherming en dat de inrichting redelijkerwijs aan de maatwerkvoorschriften kan voldoen. Het uitgangspunt hierbij is de representatieve bedrijfssituatie van de inrichting.

Een maatwerkvoorschrift is in algemene zin niet aanvaardbaar en dus niet toegestaan als ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn om hieraan te kunnen voldoen. In een dergelijke geval zal het bevoegd gezag moeten onderzoeken of hogere grenswaarden vastgesteld kunnen worden zodat de inrichting niet in de bedrijfsvoering wordt beperkt, zoals bijvoorbeeld aan de orde in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 december 2010.

Het vaststellen van een hogere geluidgrenswaarde kan uiteraard alleen als dat vanuit het oogpunt van milieubescherming nog aanvaardbaar is. Als het vaststellen van hogere geluidgrenswaarden niet mogelijk is, zal de oplossing planologisch moeten worden gezocht, bijvoorbeeld door de afstand tussen het bedrijf en de geluidgevoelige objecten te vergroten. Bij bestaande situaties is dat niet altijd mogelijk, maar bij nieuwe ontwikkelingen wel. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de realisatie van een nieuw bedrijf of nieuwe geluidgevoelige objecten, zouden maatwerkvoorschriften dus niet of nauwelijks nodig hoeven te zijn, omdat in het kader van de goede ruimtelijke ordening – als het goed is – al zal zijn onderzocht of de bestaande en geprojecteerde (nieuwe) functies elkaar bijten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Maatwerkvoorschriften ter beperking van geluidhinder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief