icon

Wet openbaarheid van bestuur: onderzoeksplicht bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kan een ieder een bestuursorgaan verzoeken om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Indien het bestuursorgaan in reactie daarop laat weten dat na onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer onder hem berust en een dergelijke mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, is het in beginsel aan degene die om informatie verzoekt om aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald document toch onder dat bestuursorgaan berust. Dit is inmiddels vaste rechtspraak. Het bestuursorgaan kan dus niet simpelweg stellen niet over het document te beschikken. Er dient dus een onderzoek te worden gedaan en van dit onderzoek dient verslag te worden gedaan.

Een eveneens in de rechtspraak ontwikkelde variant hierop is de situatie dat openbaarmaking wordt verzocht van documenten die niet bij het bestuursorgaan berusten maar bij het bestuursorgaan hadden behoren te berusten. In dat geval wordt van dit bestuursorgaan verwacht dat het al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze documenten alsnog te achterhalen.

In het door de Afdeling bestuursrechtspraak onlangs behandelde geval (uitspraak 20 oktober 2010) had het bestuursorgaan dit niet gedaan. Het bestuursorgaan had op de zoektocht naar een bepaald document dat voorheen onder haar berustte volstaan met het doen van navraag bij de eigen afdelingen en geen verdergaande inspanningen verricht. Volgens de Afdeling mocht van het bestuursorgaan worden verwacht dat het contact zou opnemen met de adressanten van de (wel beschikbare, destijds gehanteerde) verzendlijst van het betrokken document, om na te gaan of zij nog over een exemplaar van het document beschikten.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet openbaarheid van bestuur: onderzoeksplicht bestuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief