icon

Niet-onherroepelijk Wro-besluit wordt niet getoetst in procedure milieuvergunning

Sinds 1 juli 2008 kan een milieuvergunning worden geweigerd als daardoor strijd zou ontstaan met het geldende bestemmingsplan (zie ook onze bijdrage van 17 september 2009).

Voor een nieuwe inrichting zal de wijziging van het bestemmingsplan (of vrijstelling/ontheffing daarvan) vaak nog niet onherroepelijk zijn op het moment dat de milieuvergunning wordt verleend. Er kan daardoor de situatie ontstaan dat de milieuvergunning onherroepelijk wordt, terwijl de planologische basis voor de inrichting (het bestemmingsplan of de vrijstelling/ontheffing) achteraf wordt vernietigd. Levert dat dan alsnog een weigeringsgrond op voor de milieuvergunning en kan dat al in het beroep tegen de milieuvergunning aan de orde worden gesteld?

In een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 juni 2010) is die vraag negatief beantwoord. De ABRS oordeelt dat de vraag of de planologische vrijstelling voor de inrichting terecht is verleend, niet in de procedure over de milieuvergunning wordt beantwoord.

Degenen die willen opkomen tegen een milieuvergunning waarvoor nog geen onherroepelijke planologische basis bestaat, doen er dus goed aan om ook te ageren tegen het desbetreffende Wro-besluit en daarbij – voor zover mogelijk – te vragen om een gelijktijdige behandeling.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Niet-onherroepelijk Wro-besluit wordt niet getoetst in procedure milieuvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief