icon

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Wabo: inwerkingtreding 1 juli 2010?

In onze eerdere bijdragen berichtten wij al over de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet moet het straks mogelijk maken om (bouw-) projecten met één “omgevingsvergunning” te realiseren, in plaats van met de talkrijke verschillende vergunningen die daar nu nog voor nodig zijn.

Afgelopen najaar bestond nog twijfel over de haalbaarheid van de invoering van de nieuwe wet, onder meer omdat de een voor de wet benodigde ICT voorziening nog niet gereed was en de invoering bij gemeenten nog niet op orde.

Inmiddels heeft ook de Eerste Kamer (op 23 maart jl.) ingestemd met de invoeringswet voor de Wabo. Hierdoor lijkt de planning van minister Huizinga van VROM om deze wet te laten ingaan per 1 juli 2010 haalbaar. De minister schreef onlangs in een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer dat zij de invoeringsdatum van 1 juli a.s. niet onverantwoord acht. Volgens de minister zijn de eerder geconstateerde (logistieke) problemen dus kennelijk opgelost. De praktijk moet uitwijzen of dat ook echt zo is.

Meer lezen: documenten Eerste Kamer

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Wabo: inwerkingtreding 1 juli 2010?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief