icon

Dieren zijn geen geluidgevoelige objecten

Marianne Thieme zal er niet blij mee zijn: volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn dieren geen geluidgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 januari 2010.

In deze zaak komen appellanten op tegen een besluit tot het verlenen van een milieuvergunning voor een aardgascompressorstation. Kennelijk een inrichting die veel lawaai maakt. Appellanten hebben bezwaar tegen de komst van deze inrichting vanwege hun vee dat wordt geweid in de percelen rondom de inrichting.

Op grond van de Wet geluidhinder moet de inrichting kunnen voldoen aan de grenswaarden die gelden voor eventuele geluidsgevoelige objecten binnen de voor deze inrichting geldende geluidzone. Aan de orde komt dus de vraag of de grazende dieren kunnen worden aangemerkt als “geluidgevoelige objecten” in de zin van de Wet geluidhinder.

De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is: met de Wet geluidhinder is, voor zover het gaat om het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau, een uitputtende regeling beoogd ten aanzien van geluidgevoelige objecten waaraan bescherming toekomt tegen geluidhinder. Met andere woorden: in de wet is uitputtend opgesomd welke objecten geluidgevoelig zijn. Een woning en een ziekenhuis zijn dat wel, een weide waar dieren lopen is dat niet.

Heel gek is de gedachte van appellanten, dat dieren geluidgevoelige objecten kunnen zijn, overigens niet. Bij mijn weten hebben de meeste dieren oren. De Afdeling lijkt het begrip “geluidgevoelig” de laatste jaren bovendien steeds ruimer op te vatten. Zo oordeelt de Afdeling in een uitspraak van 2 september 2009 dat ook een kantoorgebouw geluidgevoelig is, omdat zich in een kantoorgebouw gedurende een groot deel van de dag mensen bevinden. Het gaat daarbij echter om het begrip “geluidgevoelig” in de zin van de Wet milieubeheer. In die wet is, in tegenstelling tot de Wet geluidhinder, geen limitatieve opsomming opgenomen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dieren zijn geen geluidgevoelige objecten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief