icon

Dwangsom geschorst, overtreder slechter af

Ook als de overtreding vast staat, kan een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom worden geschorst. Dat bleek onlangs bij een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vraag is wel of de overtreder hier blij mee moet zijn.

Vast kwam te staan dat de geldende geluidsnorm werd overschreden en dat er geen concreet zicht was op legalisatie. Er was weliswaar een aanvraag voor een legaliserende vergunning ingediend, maar aangezien deze aanvraag onvolledig was, kon daarop nog niet worden beslist.

De reden voor schorsing was dat de dwangsom verbeurd zou worden per overtreding. Aangezien het hier gaat om een overtreding ging met een continu karakter, zouden er geen op zichzelf staande overtredingen voordoen, aldus de Voorzieningenrechter. Daar kwam nog bij dat het bevoegd gezag had aangekondigd dat slechts één keer per week zou worden gecontroleerd. Volgens de Voorzieningenrechter valt daarom niet in te zien waarom een dwangsom per overtreding was opgelegd. De dwangsom is daarom geschorst.

Moet het bedrijf waaraan de dwangsom was opgelegd hiermee blij zijn? Ik denk het niet. Het bedrijf zal bepaald slechter af zijn. In een binnenkort nieuw te nemen besluit zal de dwangsom niet worden verbeurd per overtreding, maar hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid, waarin de overtreding voortduurt. In beide gevallen riskeert het bedrijf verbeurte van een zodanig hoger bedrag, dat het zich verbeurte waarschijnlijk niet kan veroorloven.

Indien geen verzoek om voorlopige voorziening zou zijn ingediend, had het bedrijf zich in de procedure waarin het zich verweert tegen het innen van verbeurde dwangsommen, op het standpunt kunnen stellen dat er slechts één dwangsom was verbeurd, omdat er maar één overtreding was. Gezien de uitspraak van de Voorzieningenrechter zou dit verweer succesvol zijn geweest. De tijdwinst zou dan zeer aanzienlijk zijn geweest met als prijskaartje maximaal verbeurte van éénmaal dwangsom.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Dwangsom geschorst, overtreder slechter af

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief