icon

Wet elektronische bekendmaking

Met ingang van 1 juli 2009 zal de Wet elektronische bekendmaking in werking treden. De wet heeft als doel de toegang tot wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk te maken – dienstverlening aan burgers staat centraal in het kabinetsbeleid.

Wetten en andere regelingen, zoals algemeen verbindende voorschriften, treden pas in werking zodra deze zijn bekend gemaakt. Op dit moment geschiedt bekendmaking van nationale regelgeving nog via de Staatscourant of het Staatsblad. De wetgever moest daar overigens onlangs nog aan herinnerd worden door de rechtbank Den Haag met betrekking tot de NEN-normen uit het Bouwbesluit 2003. Provinciale en gemeentelijke algemeen verbindende voorschriften moeten onder meer in huis-aan-huisbladen worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli a.s. kan de bekendmaking ook elektronisch. Op Rijksniveau is dat zelfs direct verplicht. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is de elektronische bekendmaking in eerste instantie een bevoegdheid, deze bevoegdheid zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip worden omgezet in een verplichting.

Op Rijksniveau zal de elektronische bekendmaking plaatsvinden via een elektronische versie van de Staatscourant en het Staatsblad, die de papieren versies vanaf 1 juli vervangen. Op regionaal en lokaal niveau is dit minder duidelijk omdat regionale en lokale overheden moeten kiezen tussen elektronische of papieren bekendmaking. Een combinatie is niet mogelijk. Wat wel kan, is dat de papieren bekendmaking bij wijze van service ook op internet wordt geplaatst en andersom. Een elektronisch publicatieblad zal de aanduiding gemeenteblad, provinciaal blad of waterschapsblad moeten bevatten. Een bij wijze van service op internet geplaatste papieren bekendmaking zal die aanduiding dus juist niet moeten krijgen. Mij lijkt dat dit de eerste tijd nog voor verwarring kan zorgen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet elektronische bekendmaking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief