icon

Afstand doen van bezwaar/beroep rechtsgeldig?

In (vaststellings)overeenkomsten ten aanzien bouwprojecten komen vaak clausules voor waarin door een partij afstand wordt gedaan van het recht bezwaar te maken en beroep in te dienen tegen bepaalde besluiten. De mogelijkheid dergelijke clausules rechtsgeldig over een te komen is echter beperkter dan men vaak geneigd is te denken.

Op grond van artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek is een beding dat in strijd is met de openbare orde nietig. In de rechtspraak is een aantal maal aangenomen dat een dergelijke clausule zozeer onverenigbaar is met de in de Nederlandse rechtsorde verankerde fundamentele rechtsbeginselen, dat deze daardoor in strijd is met de openbare orde.

Hiervan lijkt sprake indien in de clausule wordt afgezien van rechtsbescherming ter zake van een globaal aangeduide groep besluiten (dus niet van enkele concreet aangeduide besluiten), de clausule tevens geldt voor nog niet bekende rechtsopvolgers of indien de boete die op overtreding van de clausule is gesteld zodanig hoog is dat de toegang tot de rechter voor deze rechtsopvolgers feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.

Het overschrijden van deze in de rechtspraak ontwikkelde fijnzinnige begrenzing leidt tot nietigheid van de clausule! Waakzaamheid is daarom geboden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afstand doen van bezwaar/beroep rechtsgeldig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief