icon

NEN-normen onverbindend: waaraan wordt bouwvergunning nu getoetst ?

Een belangrijk deel van het Bouwbesluit 2003 is onverbindend verklaard in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 31 december 2008 (zie ook onze bijdrage van 6 januari 2009). Het gaat om de bepalingen van het Bouwbesluit waarin wordt verwezen naar de normen van het Nederlands Normalisatie-instituut, de zogeheten NEN-normen.

Centraal in deze zaak staat de vraag of de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen het karakter hebben van “algemeen verbindende voorschriften”. De Rechtbank Den Haag beantwoordt deze vraag bevestigend. Dat is van belang omdat de Grondwet is bepaald dat algemeen verbindende voorschriften pas in werking treden nadat deze volgens de wettelijk voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt. De NEN-normen zijn niet openbaar bekend gemaakt. Sterker nog: op de NEN-normen rust auteursrecht en je moet betalen voor het gebruik.

Het gevolg: de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen zijn (nog) niet in werking getreden.

De vraag is hoe nu moet worden omgegaan met aanvragen van bouwvergunningen. In artikel 44 van de Woningwet is het Bouwbesluit immers genoemd als één van de limitatief-imperatieve toetsingsgronden: de bouwvergunning moet worden verleend als is voldaan aan deze toetsingsgronden en de bouwvergunning moet worden geweigerd als niet is voldaan aan deze toetsingsgronden. Doordat de NEN-normen als onverbindend moeten worden beschouwd is het Bouwbesluit aanzienlijk uitgehold. De sterkte van de bouwconstructie, brandveiligheid, geluidsisolatie en vochtisolatie zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die via NEN-normen waren geregeld. Een aanvraag voor een bouwvergunning mag op dit moment dus niet worden geweigerd wegens strijd met de NEN-normen die hierop betrekking hebben. Het dwingende systeem van artikel 44 van de Woningwet geeft het bevoegd gezag niet te ruimte om in het kader van een belangenafweging alsnog te toetsen aan NEN-normen.

Dit lijkt dus de uitgelezen kans om bouwplannen te maken zonder daarbij te worden gehinderd door vervelende NEN-normen. Echt verstandig is dat natuurlijk niet. De NEN-normen zijn weliswaar (nog) niet verbindend, maar vormen nog altijd een goede en veel gebruikte maatstaf om te bepalen of de constructie van een gebouw deugdelijk is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
NEN-normen onverbindend: waaraan wordt bouwvergunning  nu getoetst ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief