icon

Ontwerp Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Van 24 september tot en met 4 november 2008 ligt het Ontwerp Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ter inzage. Het NSL geeft uitvoering aan de Wet luchtkwaliteit, die in 2007 van kracht is geworden. Doelstelling van deze nieuwe wet is onder meer dat niet meer per individueel bouwproject moet worden aangetoond dat het niet zorgt voor een overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Het NSL kan worden gezien als een balans, met aan de ene zijde alle grote ruimtelijke projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en aan de andere zijde maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. De bedoeling is uiteraard dat de nadelige gevolgen van de ruimtelijke projecten daardoor ruimschoots worden gecompenseerd, zodat per saldo kan worden voldaan aan de Europese grenswaarden.

Voor de projecten die zijn beschreven in het NSL, is het dus eenvoudiger om de uitvoerbaarheid in het licht van de Europese grenswaarden aan te tonen. Gemeenten en projectontwikkelaars doen er dus goed aan om te controleren of “hun” projecten zijn opgenomen in het NSL. Tot en met 4 november 2008 kunnen nog inspraakreacties worden ingediend. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Ministerie van VROM.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontwerp Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief