icon

Nieuw hotelbeleid in Amsterdam: 16 juni 2008 !

Maandag 16 juni is D-Day: aanvragen voor een nieuw hotel in het centrum kunnen dan worden ingediend. Je moet er snel bij zijn. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aan de aanvragen ingekomen op die dag wordt via een loting een volgnummer toegekend. Indien de aanvraag volledig is (eventueel na aanvulling van ontbrekende gegevens) en inhoudelijk in overeenstemming met de regels wordt bevonden, is het volgnummer bepalend of hotelbedden uit het voor de betreffende buurt geldende quotum kunnen worden toegekend.

Volgens de procedureregels kunnen 3 soorten aanvragen worden ingediend: een officiële bouwaanvraag, een beginselaanvraag (wanneer het initiatief nog niet concreet genoeg is voor een bouwaanvraag) of een verzoek tot een planologische procedure (als geen (ver)bouw hoeft plaats te vinden).

Het afgeven van de aanvraag kan aan het bouwloket op genoemde datum tussen 9.00 en 12.00 uur.

Na ontvangst van de volledige aanvragen, zal de gemeente toetsen aan het (nieuwe) Hotelbeleid. Klik hier voor een korte beschrijving van de criteria waaraan wordt getoetst. Als wordt voldaan aan het Hotelbeleid krijgt de aanvrager een reservering. Als een beginselaanvraag werd ingediend en vervolgens wordt toegewezen, moet binnen 26 weken een volledige bouwaanvraag worden ingediend.

Leges voor een bouwaanvraag worden geheven tegen geldende tarieven. Voor indiening van een beginselaanvraag geldt een tarief van € 159 plus 20% van de geschatte bouwkosten. Indien u het niet eens bent met de in rekening gebrachte leges, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Klik hier voor een korte beschrijving van de mogelijkheden om buitensporige leges terug te vorderen.

Op 16 juni treedt dit nieuwe beleid in werking. Het is niet zo dat eerder ingediende aanvragen automatisch onder dit nieuwe beleid worden afgehandeld. Er is een overgangsregeling. Kort gezegd: voor bestaande aanvragen moet op 16 juni nogmaals een aanvraag worden ingediend. Er is een regeling ter voorkoming van dubbele leges.

Naschrift d.d. 17 juni 2008

De leges voor een beginselaanvraag bestaan uit een basisbedrag van €159, verhoogd met 20% van de tarieven die gelden voor een bouwvergunning. Eerder stond in de prodedureafspraken onder artikel 10 abusievelijk vermeld dat de leges bestaan uit een basisbegrag van €159 verhoogd met 20% van de geschatte bouwkosten. Dit heeft de gemeente inmiddels aangepast. U kunt hier de gecorrigeerde procedureafspraken downloaden.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuw hotelbeleid in Amsterdam: 16 juni 2008 !

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief