icon

Uniforme Administratieve Voorwaarden: korting bij te late oplevering

Bij het sluiten van aannemingsovereenkomsten wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV). Dit zijn standaardvoorwaarden voor de aannemingsovereenkomst waarin allerlei algemene zaken zijn geregeld, zoals hoe eventueel meerwerk in rekening kan worden gebracht, wat de uitvoeringsduur is van de overeenkomst en wat de gevolgen zijn van de eventuele te late oplevering van het werk. Wat dit laatste betreft is in de UAV bepaald dat de opdrachtgever een korting mag opleggen op de aannemingssom voor elke dag van te late oplevering.

De opdrachtgever die meent dat het van toepassing verklaren van de UAV de aannemer voldoende “prikkelt” om het werk tijdig af te ronden, kan echter bedrogen uitkomen: de in de UAV bepaalde korting per dag van niet tijdige oplevering is slechts fl. 75,–, tenzij dit in het bestek anders is bepaald. Bij veel (grote) bouwprojecten is dit bedrag uiteraard te verwaarlozen en doet dit de aannemer geen pijn.

Bovendien komt de eventueel op te leggen korting op grond van artikel 6:92 BW in de plaats van de vergoeding van de werkelijke schade. Het spreekt voor zich dat de werkelijke schade als gevolg van de te late oplevering veel groter kan zijn dan de schamele fl. 75,– per dag. Uit de rechtspraak van onder meer de Raad van Arbitrage volgt dat slechts in bijzondere gevallen van deze boeteregeling mag worden afgeweken en de werkelijke schade kan worden geclaimd.

Voor opdrachtgevers is het dus raadzaam om bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst een hogere korting af te spreken en zich daarbij het recht voor te behouden om betaling te vorderen van de werkelijke schade als gevolg van te late oplevering.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uniforme Administratieve Voorwaarden: korting bij te late oplevering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief