icon

Overheidsaansprakelijkheid I

De overheid is aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door onrechtmatige besluiten. Volgens vaste rechtspraak is de onrechtmatigheid van een besluit gegeven indien de bestuursrechter het besluit na het doorlopen van de bestuursrechtelijke rechtsgang heeft vernietigd.

Dit kan onder omstandigheden anders zijn. Dat heeft te maken met de wijze van procederen in het bestuursrecht. Tegen een besluit van een bestuursorgaan kan doorgaans bezwaar worden gemaakt, op welk bezwaar het bestuursorgaan zelf beslist. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Deze colleges oordelen in beroep over de beslissing op bezwaar. Indien in (hoger) beroep het bestreden besluit, de beslissing op bezwaar dus, wordt vernietigd, is de onrechtmatigheid van de beslissing op bezwaar gegeven. Het primaire besluit, waartegen het bezwaarschrift was gericht, ligt er dan nog. Formeel dient opnieuw op het bezwaarschrift – met inachtneming van de uitspraak van de rechter – te worden beslist.

Het komt voor dat een betrokkene dat niet afwacht en na de vernietiging van de beslissing op bezwaar een claim indient voor vergoeding van de schade, die is geleden tengevolge van het vernietigde besluit. De onrechtmatigheid van dit besluit is immers gegeven.

Een dergelijke claim loopt grote kans te worden afgewezen door de rechter. In de rechtspraak is namelijk vastgesteld dat het antwoord op de vraag of een beslissing op bezwaar onrechtmatig is, afhangt van de besluitvorming die na de vernietiging van de beslissing op bezwaar plaatsvindt. Indien het niet tot nadere besluitvorming komt – met andere woorden: indien niet ook het primaire besluit met de nieuwe beslissing op bezwaar wordt herroepen – geldt voor de civiele rechter dat het primaire besluit rechtmatig was. Dit leidt uitzondering indien uit de uitspraak van de bestuursrechter, waarmee de beslissing op bezwaar is vernietigd, kan worden afgeleid dat het primaire besluit hoe dan ook niet in stand zal kunnen blijven. Alleen in dat geval is de onrechtmatigheid van de besluitvorming gegeven. In alle andere gevallen is van onrechtmatige besluitvorming geen sprake, zolang niet opnieuw op bezwaar is beslist.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Overheidsaansprakelijkheid I

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief