icon

Aanneming, oplevering en aanvaarding van gebreken

Aangemoedigd door tv programma’s als "Het Blok", is menig Nederlander, meestal jonge stelletjes, aan het verbouwen geslagen. De lastige klusjes worden daarbij vaak aan professionele aannemers overgelaten. Juist bij dit type aannemingswerk volstaat men vaak met mondelinge afspraken. Het zal niet verbazen dat dit tot veel ergernis kan leiden, bijvoorbeeld wanneer – vaak achteraf – discussie ontstaat over de kwaliteit van het (op)geleverde werk. Gedacht kan worden aan opbollende vloeren, tegeltjes die loslaten, lekkende waterleidingen. Teveel om op te noemen. De vraag is dan natuurlijk wie daarvoor aansprakelijk is.

Onder meer voor dit soort situaties is titel 12 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen. In deze titel is de aannemingsovereenkomst geregeld. Ik zal in de komende bijdragen enkele in het oog springende aspecten van deze regeling bespreken.

Eén van deze aspecten is de oplevering van het werk. In artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek staat dat, wanneer het werk is opgeleverd, de aannemer ontslagen is van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als bij de oplevering van het werk bijvoorbeeld blijkt dat niet alle tegeltjes vast zitten, moet dit dus direct worden gemeld. Als dit niet gebeurt, kan de aannemer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de hierdoor te lijden schade.

Wanneer vindt deze oplevering dan plaats? Wanneer er een opleveringsverslag wordt ondertekend kan hierover weinig misverstand bestaan. Het formele oplevermoment is dan de datum van ondertekening. In de praktijk wordt echter lang niet altijd zo’n verslag gemaakt. De aannemer rondt zijn werk simpelweg af en stuurt een laatste factuur. Ook in deze situaties is voorzien. In artikel 7:758 BW staat dat de opdrachtgever het werk stilzwijgend aanvaardt indien de aannemer heeft aangegeven dat het werk klaar is en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt. Wanneer het werk op deze wijze stilzwijgend is aanvaard, wordt dus het werk als opgeleverd beschouwd.

Een tip voor opdrachtgevers: controleer het werk direct zodra de aannemer heeft aangegeven het werk te hebben afgerond, en meldt eventuele gebreken schriftelijk.

Een tip voor aannemers: leg de oplevering schriftelijk vast in een opleveringsverslag. Er kan dan achteraf geen discussie ontstaan over het moment van oplevering.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanneming, oplevering en aanvaarding van gebreken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief