icon

Hennep, huur en bestuursdwang

De laatste jaren wordt door veel gemeenten een actief beleid gevoerd inzake (ontruiming van) hennepkwekerijen. Wanneer een hennepkwekerij wordt aangetroffen gaat de gemeente vaak direct over tot het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt meestal in dat de kwekerij wordt ontruimd, de hennep wordt vernietigd en de spullen in beslag worden genomen.

Uiteraard brengt het toepassen van bestuursdwang kosten met zich mee. Zo zijn vaak meerdere instanties bij de ontruiming betrokken, zoals de brandweer en politie. Het bestuursorgaan kan deze kosten verhalen op de “overtreder”. In de praktijk is echter niet altijd duidelijk wie als overtreder aangemerkt kan worden. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een woning door de huurder ten behoeve van een hennepkwekerij wordt gebruikt, terwijl de eigenaar/verhuurder daarvan niet op de hoogte is. Het is dan de vraag of de verhuurder aansprakelijk is voor de kosten.

In de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is uitgemaakt dat de “overtreder” degene is die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk schendt. De tekst van de verbodsbepaling op grond waarvan bestuursdwang wordt toegepast, is in dat kader bepalend. Wordt bijvoorbeeld gehandhaafd op een verbodsbepaling in het bestemmingsplan waarin staat dat het verboden is om “gebouwen ten behoeve van een hennepkwekerij te gebruiken”, dan zou in het bovengenoemde voorbeeld alleen de huurder als overtreder aangemerkt kunnen worden. Staat in het bestemmingsplan echter dat het verboden is om “gebouwen ten behoeve van een hennepkwekerij te gebruiken of te laten gebruiken”, komt ook de verhuurder/eigenaar in beeld. Dergelijke verbodsbepalingen kunnen verschillen per gemeente en zelfs per bestemmingsplan.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is uitgemaakt dat het daarbij niet van belang is of de verhuurder wist van het illegale gebruik en de huurder zelfs niet kent. Het is dus van belang om als verhuurder tot op zekere hoogte geïnformeerd te blijven op de wijze van gebruik van het verhuurde.

Uiteraard heeft de verhuurder in een dergelijk geval de mogelijkheid om de kosten af te wentelen op de veroorzaker van de schade, de huurder. Of dat ook lukt is de vraag. Wanneer de hennepkwekerij is ontruimd door de gemeente is de huurder vaak al met de noorderzon vertrokken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hennep, huur en bestuursdwang

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief