icon

Garageverordering Amsterdam: nieuwe voorstellen gemeente

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum heeft voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Garageverordening 2005. Reden hiervoor is dat deze verordening vorig jaar voor een enorme maatschappelijke en politieke beroering heeft gezorgd, waarbij als belangrijkste kritiek naar voren is gebracht dat de verordening inbreuk maakte op bestaande rechten en te zeer in het privé domein van burgers binnendrong. Het dagelijks bestuur beoogt met de huidige voorstellen tegemoet te komen aan deze kritiek. Indien na het doorlopen van de inspraakprocedure de raad met deze voorstellen kan instemmen zal dit leiden tot een nieuwe aangepaste Garageverordening.

De kernpunten van de voorstellen zijn de volgende:

*Verplichte vergunning en meldingsplicht voor garage met maximaal 1 óf 2 (het aantal staat nog niet vast) stallingplaatsen aan huis/bedrijfsruimte verdwijnt.
*Passieve meldingsplicht voor overige garages (meer dan 1of 2 plaatsen) i.p.v. actieve meldingsplicht. Eigenaren van overige garages dienen bij te houden wie de plaatsen gebruikt en op verzoek van het stadsdeel deze informatie verschaffen.
*Eenmalige vergunning i.p.v. periodieke vergunning voor overige garages.
*Algemeen pardon voor bestaande garages (vóór 1 juni 2005) die eigenlijk volgens de regels en norm (0,5 plek per woning of 1 op 250 m2 bij een bedrijfspand) teveel parkeer-plekken bevatten.
*Plusplaatsen ook bij nieuwe garages onder voorwaarden toestaan.
*Beperking medegebruik van plusplaatsen in bedrijfsgarages.

Of de voorstellen voldoende aan de kritiek tegemoet komen moet nog worden afgewacht. De passieve meldingsplicht leidt nog steeds tot de noodzaak voor eigenaren een sluitend registratiesysteem in het leven te roepen van gebruikers van de plaatsen. De vraag is ook wat de sanctie zal zijn indien een eigenaar niet aan de meldingpslicht voldoet. Hoe een en ander zich verhoudt tot de Wet bescherming persoonsgegevens verdient nader onderzoek. Daarnaast blijft de vraag of het de gemeente is toegestaan op grond van haar autonome bevoegdheid voorschriften te stellen die vergaande beperkingen inhouden op gedrag dat inpandig plaats vindt.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Garageverordering  Amsterdam: nieuwe voorstellen gemeente

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief