icon

Bouwen op grond van een nadien ingetrokken bouwvergunning

Op grond van artikel 40 van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder bouwvergunning. Het kan voorkomen dat nadat een bouwwerk – waarvoor een bouwvergunning is verleend – is gebouwd, de bouwvergunning wordt ingetrokken. De Woningwet kent een aantal gronden voor intrekking. Indien nu gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid een bouwvergunning in te trekken, wat is dan de status van hetgeen is gebouwd op grond van deze bouwvergunning?

Dit is door de Afdeling bestuursrechtspraak in een recente uitspraak beoordeeld (25 april 2007, LJN BA3758). In de uitspraak van de Rechtbank, waartegen het hoger beroep was gericht, was een begrijpelijke positie betrokken. De Rechtbank had overwogen dat het bouwwerk was opgericht toen er een bouwvergunning voorlag. Het verbod van artikel 40 van de Woningwet ziet immers op het bouwen zonder vergunning. Er was gebouwd mét vergunning. Dat later na voltooiing van de bouw, de vergunning was ingetrokken deed daaraan niet af. Het bouwwerk was (en bleef) daarom legaal.

De Afdeling oordeelde daar in genoemde uitspraak anders over. De Afdeling stelt vast, zonder dat verder te motiveren, dat de intrekking van een bouwvergunning terugwerkende kracht heeft. Achteraf beschouwd is er dus gebouwd zonder bouwvergunning, tengevolge waarvan het bouwwerk illegaal was en is.

Laten we hopen dat de Afdeling hier niet heeft bedoeld een algemene uitspraak te doen over intrekking van bouwvergunningen of intrekking van begunstigde beschikkingen in het algemeen. Het zou een inbreuk zijn op het vertrouwen dat men mag ontlenen aan een dergelijk besluit, indien een intrekking in later instantie, in alle gevallen tot gevolg heeft dat al hetgeen gedaan is op basis van deze beschikking achteraf gezien onrechtmatig is.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwen op grond van een nadien ingetrokken bouwvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief