icon

Adviezen van het Bureau Monumenten & Archeologie

In het stadsdeel Amsterdam-Centrum geschiedt de advisering inzake zowel de welstand als het belang van de monumentenzorg beiden door de Commissie Welstand en Monumenten. Voorheen bestonden daarvoor twee separate commissies. Specifieke deskundigheid op het gebied van de monumentenzorg is aanwezig bij het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). Het BMA voorziet de Commissie Welstand en Monumenten doorgaans van een advies, welk advies voor de Commissie in de regel van groot gewicht wordt geacht. De Commissie volgt het advies echter niet klakkeloos en het komt ook voor dat het advies niet of niet geheel wordt overgenomen.

Het opmerkelijke is dat dit zwaarwegende advies van het BMA aan de Commissie niet openbaar was. Het advies was als zodanig ook niet ter herleiden uit het advies van de Commissie Welstand en Monumenten. De beleidslijn was dat het interne advies van BMA aan de Commissie niet aan derden werd gegeven. Voorzover mij bekend is dit nooit bij een rechter aan de kaak gesteld met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Dat lijkt inmiddels ook niet meer nodig. Onlangs heeft de Stadsdeelraad het Dagelijks Bestuur namelijk het volgende opgedragen: “Nogmaals en in overleg met de Welstandscommissie de mogelijkheden te bezien hoe meer recht zou kunnen worden gedaan aan de adviezen van BMA, bijvoorbeeld door deze zichtbaar te laten zijn in het advies van de Welstandscommissie.”

Dit is een belangrijke stap naar meer transparantie in de advisering en daarmee in de besluitvorming. Het dwingt de Commissie Welstand en Monumenten duidelijker te scheiden welke overwegingen betrekking hebben op welstand en welke op de monumentenzorg (waaraan het in de huidige praktijk nog al eens ontbreekt) en het vraagt een deugdelijke en kenbare onderbouwing, wanneer de Commissie afwijkt van het advies. Een en ander kan de kwaliteit van de besluitvorming alleen maar goed doen.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Adviezen van het Bureau Monumenten & Archeologie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief