icon

aansprakelijkheid administrateur VvE

Onlangs is een administrateur van een VvE in rechte betrokken omdat volgens een van de appartementsgerechtigden het gebouw voor een te laag bedrag aan herbouwwaarde was verzekerd. Nu was het zo dat de vergadering over dit onderwerp had gesproken, maar dat op deze vergadering geen besluit was genomen met betrekking tot de opstalverzekering. Eén van de leden van de VvE heeft vervolgens de herbouwwaarde van het gebouw zelf laten taxeren en heeft in rechte gevorderd dat de administrateur de herbouwwaarde waarvoor was verzekerd zou verhogen. Het lid baseerde zich hierbij op het splitsingsreglement waarin in artikel 26 lid 1 was bepaald dat de administrateur het gebouw dient te verzekeren tegen brandschade, waaronder begrepen ontploffingsschade.

De kantonrechter te Dordrecht wijst in de uitspraak van 16 november 2006 deze vordering af. De kantonrechter wijst erop dat de administrateur heeft voldaan aan de verplichting neergelegd in artikel 26 lid 1 van het reglement van splitsing. Vast stond immers dat er een verzekering was. Ingevolge lid 2 van artikel 26 wordt het bedrag der verzekeringen vastgesteld door de vergadering en de vergadering had daarover nu juist geen besluit genomen. De kantonrechter verbindt daaraan de conclusie dat de administrateur niet in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn verplichtingen uit het splitsingsreglement, zodat de vordering ter zake reeds om deze reden moest worden afgewezen. Het is immers de vergadering die de hoogte van de verzekerde waarde vaststelt. De kantonrechter geeft de VvE wel mee dat zij er wellicht wel verstandig aan zou doen de verzekeringspolis opnieuw te bezien en de herbouwwaarde periodiek te laten beoordelen door een deskundige.

Wellicht zou een vordering meer kans van slagen hebben gehad indien gevraagd was om een veroordeling van de administrateur aan de vergadering een verhoging van de herbouwwaarde voor te stellen. De thans ingestelde vordering wekte te veel de indruk een slimmigheidje te zijn, waarbij de volgens één lid te passieve ledenvergadering werd omzeild.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
aansprakelijkheid administrateur VvE

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief