icon

Zalms oproep het gebruikersdeel OZB-belasting niet te betalen is gevaarlijk

Minister Zalm van Financiën heeft burgers in 62 gemeenten opgeroepen om het gebruikersdeel van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voorlopig niet te betalen. Volgens hem brengen deze gemeenten meer OZB in rekening dan wettelijk is toegestaan. Is het verstandig dit advies op te volgen?

Het antwoord is nee. Het is zelfs gevaarlijk. Zo maar een belasting niet betalen leidt tot een hoop trammelant. De overheid beschikt over tal van dwangmiddelen om een verschuldigde belasting – verhoogd met invorderingskosten en rente – alsnog betaald te krijgen.

Maar Zalm zegt dat het zijn bedoeling is de “belastingbetaler te beschermen”. Hoe verhoudt dit streven zich met de voorgaande vaststelling dat een burger met niet betalen zich alleen maar een hoop problemen op de hals haalt? Dat zit hem in het volgende.

Het is onzeker of Zalm het gelijk aan zijn zijde heeft waar hij zegt dat er gemeenten zijn die zonder ontheffing tarieven boven een drempelwaarde of met een stijging van meer dan 2% hanteren. Een gemeente die dat wel doet, handelt in strijd met de wet. Indien een burger van zo’n gemeente een aanslag voor het gebruikersdeel OZB ontvangt, zal hij daartegen bezwaar moeten maken stellende dat de tarieven onrechtmatig zijn. Indien Zalms stelling juist is zal een dergelijk bezwaarschrift gegrond moeten worden verklaard en de aanslag herroepen.

Indien niet of niet tijdig bezwaar wordt gemaakt tegen de aanslag, wordt deze onherroepelijk. Dit heeft tot gevolg dat van de rechtmatigheid van de aanslag dient te worden uitgegaan, ook al kan worden aangetoond dat onjuiste tarieven zijn gehanteerd en een daartegen gericht bezwaarschrift gegrond zou zijn verklaard. De onherroepelijkheid en daarmee de rechtmatigheid van een dergelijke aanslag brengt met zich dat het daarin opgenomen bedrag aan belastingen hoe dan ook moet worden voldaan.

Zalm was dus ook wat dat betreft niet volledig met zijn oproep de OZB-belasting niet te betalen. Indien hij de belastingbetaler wilde beschermen, had hij de burgers van de gemeentes die in strijd met de wet handelden moeten oproepen bezwaar te maken tegen de aanslagen gebruikersdeel OZB.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zalms oproep het gebruikersdeel OZB-belasting niet te betalen is gevaarlijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief