icon

Van bezwaar naar ontwerp

Bij wet van 26 mei 2005 (inwerkingtreding 1 juli 2005) is een aantal wetten, waaronder de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet, aangepast aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Awb.

Kort samengevat houdt deze procedure in dat een ontwerp besluit ter visie wordt gelegd gedurende welke belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Nadat het besluit is genomen, staat daartegen niet de mogelijkheid van bezwaar maar van beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

Hierbij geldt echter de argumentatieve fuik, die inhoudt dat uitsluitend degenen die een zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerp besluit ontvankelijk zijn in beroep en hoger beroep en uitsluitend de gronden die in de zienswijze zijn aangevoerd in beroep en hoger beroep kunnen worden aangevoerd. Andere personen zijn in beginsel niet ontvankelijk en andere gronden worden in beginsel buiten beschouwing gelaten.

Het voorgaande is van toepassing op onder meer de monumentenvergunning voorzover de aanvragen na 1 juli 2005 zijn ingediend. Dit betekent extra oplettendheid voor degenen die invloed op de besluitvorming willen hebben: indien je niet in de ontwerpfase meedoet of te summier reageert, zijn je kansen op invloed verder verkeken.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Van bezwaar naar ontwerp

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief