icon

Boetes voor plaatsen UMTS zenders ?

UMTS is de techniek die wordt gebruikt voor het mobiel internetten en het versturen van beelden en geluid. Voor de UMTS-netwerken zijn, net als voor GSM-netwerken, een groot aantal antennes nodig. Voor antenne-installaties tot en met 5 meter hoogte is geen vergunning nodig in de zin van de Woningwet, tenzij deze installatie zich op een monument of binnen een beschermd stadsgezicht bevindt.

De eigenaar van een pand, moet natuurlijk toestemming geven voor het plaatsen van een UMTS-antenne. Indien het pand bovendien een woongebouw betreft, dient tevens minimaal 50% van de huurders met plaatsing in te stemmen. Dat de huurders hierbij belang hebben komt voort uit de mogelijke gezondheidseffecten van UMTS-antennes. Er lopen nog tal van onderzoeken naar deze effecten en de deskundigen houden er verschillende meningen op na. TNO heeft geconcludeerd dat er een statistisch significante relatie bestaat tussen dit soort radiofrequente velden en het ervaren welzijn van proefpersonen (FEL-03-C148, september 2003, zie de website van het Antennebureau).

Indien een operator een antenne plaatst zonder de vereiste instemming van de meerderheid van de huurders verbeurt hij een boete van € 500,= per dag met een maximum van € 25.000;=. Dat is één van de afspraken die het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators van mobiele telecommunicatie hebben vastgelegd in het Convenant in het kader van het nationale antennebeleid d.d. 27 juni 2002 (zie de eerdergenoemde website). Niet de huurders zelf, maar uitsluitend de rijksoverheid kan deze boete innen. Een huurder kan de rijksoverheid (via het Antennebureau) wijzen op een schending van de instemmingsverplichting en haar verzoeken tot het invorderen van de boete over te gaan. Het lijkt er thans op dat in veel gevallen wordt nagelaten de huurders om instemming te vragen. Wellicht zal dit ertoe leiden dat operators het Convenant beter gaan naleven.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Boetes voor plaatsen UMTS zenders ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief