Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Privacy

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens, en met het voortschrijden van de techniek worden de mogelijkheden daartoe groter en complexer. Dat vergemakkelijkt het naleven van de regels helaas niet, terwijl de risico's van non-compliance verder toenemen. Onze advocaten helpen u de balans daarin te vinden.

Datalekken, bewerkersovereenkomsten, privacybeleid

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van bewerkersovereenkomsten, adviseren bij potentiële datalekken, denken mee over uw privacybeleid en vertellen u of uw verwerking gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En ook als overtreding van de wetgeving dreigt of al een feit is, staan wij uiteraard aan uw zijde. Onze advocaten kennen de regels en weten deze toe te passen.

Iedereen verwerkt persoonsgegevens

Vrijwel alle cliënten van Wieringa Advocaten hebben te maken met privacyregelgeving. Wij werken voor bedrijven die hun brood verdienen met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, maar ook voor ondernemingen die slechts incidenteel met privacyvraagstukken te maken krijgen. In het bijzonder hebben wij brede ervaring met de specifieke kwesties waarmee de gezondheidszorg op dit vlak wordt geconfronteerd.


Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten