Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is breder dan alleen het ontslagrecht. Zo adviseren en procederen onze arbeidsrechtadvocaten ook vaak over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming, uit- en inlening van arbeidskrachten, medezeggenschap, re-integratie van zieke werknemers, conflicten met medezeggenschapsorganen en werkgeversaansprakelijkheid. Onze arbeidsrechtadvocaten werken dan ook met veel verschillende wetten. Te denken valt hierbij aan de Wet arbeidsmarkt in balans, Wet aanpak schijnconstructies, Wet Normering Topinkomens, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, Wet melding collectief ontslag, Wet op de ondernemingsraden, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de WAADI, enzovoorts.

Altijd up-to-date

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Er vinden regelmatig wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht plaats. De arbeidsrechtadvocaten van Wieringa Advocaten houden al deze ontwikkelingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat zij altijd up-to-date zijn.

Team arbeidsrecht
Ons arbeidsrechtteam bestaat uit advocaten die ruime ervaring hebben in zowel het voeren van onderhandelingen, het geven van juridisch advies als het bijstaan in procedures. Of het nu gaat om een eenmalig advies of het begeleiden van een traject, om ondersteuning op de achtergrond of het overnemen van een zaak: samen bepalen we de koers voor het beste resultaat.

Cliënten
Wij staan diverse soorten cliënten van zowel binnen als buiten Amsterdam bij; van zorginstellingen tot IT-bedrijven, van media tot onderwijs, van culturele stichtingen tot de retailsector en van overheden tot particulieren.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten