icon

De komst van de Cyberbeveilingswet

Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Eind 2022 is de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) vastgesteld door de Europese Unie. De NIS2-richtlijn richt zich op kritieke organisaties en sectoren waarbij uitval van hun diensten kunnen zorgen voor maatschappelijke en economische ontwrichting. Met de richtlijn is beoogd de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten te waarborgen. De richtlijn wordt momenteel omgezet naar de Nederlandse Cyberbeveilingswet. Op het moment dat de Cyberbeveiligingswet wordt aangenomen, vervangt zij de huidige Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Mogelijk brengt dit verantwoordelijkheden voor het bestuur van uw organisatie met zich mee.

Op basis van de sector waarin een organisatie actief is en de grootte van de organisatie wordt bepaald of deze onder NIS2-richtlijn valt.  

De NIS2-richtlijn en daarmee de (toekomstige) Cyberbeveilingswet is van toepassing op zogenoemde:

  • ‘grote bedrijven’ met minimaal 250 werknemers of een jaaromzet > 50 mln + balanstotaal > 43 mln;
  • ‘middelgrote bedrijven’ met minimaal 50 werknemers of een jaaromzet > 10 mln + balanstotaal > 10 mln;
  • ‘kritieke entiteiten’;
  • ‘belangrijke entiteiten’; en
  • organisaties in de sector Overheid, aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten, aanbieders van vertrouwensdienstverleners, registers voor topleveldomeinnamen, DNS-dienstverleners en verleners van domeinregistratiediensten.

De Cyberbeveiligingswet schrijft diverse verplichtingen voor. Zo is er een registratieplicht, zorgplicht en meldplicht. Organisaties die onder de Cyberbeveiligingswet vallen zijn onderworpen aan toezicht. Toezichtmaatregelen richten zich tot de entiteit, maar kunnen in een uiterst geval ook de individuele bestuurders raken. Zo kan dit onder omstandigheden leiden tot een verzoek tot schorsing van leden van het bestuur of een bestuurlijke boete.

Heeft u vragen over hoe u uw organisatie kunt voorbereiden op de komst van de Cyberbeveiligingswet? Neem dan contact met ons op!

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De komst van de Cyberbeveilingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief