Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Bestuursrecht
Nicky Loekemeijer, 12/07/2022

Eerste Kamer geeft voorlopig groen licht voor Omgevingswet

Vandaag heeft de Eerste Kamer gestemd over de motie-Rietkerk c.s. over het startsein van de Omgevingswet. Deze motie is door de Eerste Kamer aangenomen.

De motie houdt in dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft, zodat de bevoegd gezagen hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Dit betekent echter niet dat er onder de Kamerleden geen twijfels meer bestaan over de voorbereidingen voor de invoering. De werking van het DSO blijft mankementen vertonen. Om die reden spreekt de motie ook uit dat het wenselijk is dat het adviescollege ICT in oktober 2022 een geactualiseerd advies uitbrengt met het oog op de inwerkingtreding per 1 januari 2023. Als uit dit onderzoek blijkt dat de problemen met het DSO tegen die tijd nog niet zijn opgelost, kan de inwerkingtredingsdatum alsnog worden verdaagd.

Ook zal de regering in oktober de voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen aan te leveren met als doel de Eerste Kamer kennis te laten nemen van de uitslagen van de testen en de verbeteringen van de keten die daarmee zijn georganiseerd met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023.

De motie betekent dus dat de Omgevingswet voor nu op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, mits het DSO in oktober naar behoren werkt. Of de motie nu voor meer duidelijkheid heeft gezorgd, is de vraag…

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Bestuursrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten