icon

Eerste Kamer geeft voorlopig groen licht voor Omgevingswet

Vandaag heeft de Eerste Kamer gestemd over de motie-Rietkerk c.s. over het startsein van de Omgevingswet. Deze motie is door de Eerste Kamer aangenomen.

De motie houdt in dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft, zodat de bevoegd gezagen hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Dit betekent echter niet dat er onder de Kamerleden geen twijfels meer bestaan over de voorbereidingen voor de invoering. De werking van het DSO blijft mankementen vertonen. Om die reden spreekt de motie ook uit dat het wenselijk is dat het adviescollege ICT in oktober 2022 een geactualiseerd advies uitbrengt met het oog op de inwerkingtreding per 1 januari 2023. Als uit dit onderzoek blijkt dat de problemen met het DSO tegen die tijd nog niet zijn opgelost, kan de inwerkingtredingsdatum alsnog worden verdaagd.

Ook zal de regering in oktober de voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen aan te leveren met als doel de Eerste Kamer kennis te laten nemen van de uitslagen van de testen en de verbeteringen van de keten die daarmee zijn georganiseerd met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023.

De motie betekent dus dat de Omgevingswet voor nu op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, mits het DSO in oktober naar behoren werkt. Of de motie nu voor meer duidelijkheid heeft gezorgd, is de vraag…


Nicky Loekemeijer is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eerste Kamer geeft voorlopig groen licht voor Omgevingswet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief