icon

Nijmeegse vergunningplicht voor kamerverhuur alleen toegestaan voor goedkopere woningen

In de gemeente Nijmegen geldt een vergunningplicht voor het verhuren van kamers in woningen (artikel 12 en 13 Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020). Deze vergunningplicht had twee doelen. Allereerst werd beoogd om een tekort aan woningen te voorkomen, als een woning in kamers wordt verhuurd wordt deze immers aan de woningvoorraad onttrokken. Ook wilde de gemeente de leefbaarheid van sommige wijken verbeteren door met deze vergunningplicht de kamerverhuur te reguleren.

Dit was in de Huisvestingsverordening geregeld door de vergunningplicht te laten gelden voor kamerverhuur van alle zelfstandige woningen in Nijmegen die een WOZ-waarde hadden die niet hoger zou zijn dan de Nationale Hypotheek Garantiekostengrens (NHG-grens, in 2021 ligt deze grens op € 325.000,-). Ook gold deze vergunningplicht voor zelfstandige woningen gelegen in een wijk zoals aangewezen in bijlage 6 bij de verordening. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft zich recentelijk uitgelaten over de rechtmatigheid hiervan (ECLI:NL:RVS:2021:1336).

Oordeel ABRvS: leefbaarheid geen doel van de Huisvestingswet

De ABRvS beoordeelt de rechtmatigheid van de regeling uit de Huisvestingsverordening aan de hand van het doel van de Huisvestingswet. Een vergunningplicht voor kamerverhuur in het leven roepen is op grond van de Huisvestingswet alleen toegestaan om woningtekorten tegen te gaan.

De ABRvS oordeelt dat de gemeente middels een rapport voldoende heeft aangetoond dat de vergunningplicht voor kamerverhuur nodig is om een tekort aan goedkopere woningen in de gemeente Nijmegen tegen te gaan (woningen tot €290.000,-). De vergunningplicht ten aanzien van de duurdere woningen was in het leven geroepen om de leefbaarheid van deze wijken te beschermen. Omdat leefbaarheid geen doel op zichzelf van de vergunningsplicht uit de Huisvestingswet is, is de vergunningplicht niet toegestaan voor de duurdere woningen. De vergunningplicht voor dit type woning is dus met het verkeerde doel in het leven geroepen. Als de vergunningplicht eenmaal geldt, mag leefbaarheid wel een rol spelen bij de afweging voor vergunningverlening, aldus de ABRvS.

Let op onderbouwing bescherming woningvoorraad

Uit de uitspraak van de ABRvS volgt dus dat gemeenten die een vergunningplicht voor kamerverhuur hanteren, goed moeten onderbouwen of deze vergunningplicht als doel heeft de woningvoorraad te beschermen. In de gemeente Nijmegen geldt op dit moment nog steeds een vergunningplicht voor kamerverhuur van goedkopere woningen. Voor de kamerverhuur van duurdere woningen hoeven eigenaren als gevolg van de uitspraak van de ABRvS geen vergunning aan te vragen.

Heeft u vragen over de huisvestingsverordening in uw gemeente? Neem gerust vrijblijvend contact op: beekman@wieringa.nl of 020 624 68 11.Op de hoogte blijven? Abonneer u kosteloos op onze nieuwsbrief.


Marcel Beekman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nijmeegse vergunningplicht voor kamerverhuur alleen toegestaan voor goedkopere woningen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief