Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Schaarse rechten
Franko Zivkovic - Laurenta, 23/04/2021

Wet Kansspelen op Afstand is in werking getreden

Aanvragen kunnen vanaf nu ingediend worden

Op 1 april 2021 is de nieuwe Wet Kansspelen op afstand in werking getreden. Met deze wet wordt de Wet op de Kansspelen aangevuld en gewijzigd. Een grote verandering in de Nederlandse Kansspelbranche, die met name voor de huidige fysieke aanbieders van kansspelen van grote invloed zal zijn.

Nu op 1 april de wet in werking in getreden, zullen aanbieders van online kansspelen de mogelijkheid hebben om legaal kansspelen via het internet aan te bieden. Voldoen zij aan de voorwaarden die worden gesteld, dan kunnen zij vanaf 1 oktober 2021 daadwerkelijk de spelen online gaan aanbieden.

Bij de aanvraag zullen de kansspelaanbieders verschillende zaken moeten regelen om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Zo moeten zij voldoende beleid hebben op het gebied van verslavingspreventie; een verantwoorde onderneming zijn; verantwoordelijk omgaan met spelerstegoeden; integriteit op orde hebben en moet er near real time speelgegevens-registratie plaatsvinden. Op de website van de kansspelautoriteit zijn de exacte eisen helder weergegeven.

Het gaat dus (na een aanloop van meer dan 7 jaar) in 2021 daadwerkelijk plaatsvinden: online casino’s zijn dan legaal toegestaan. Het vreemde was dat aanbieders al nadrukkelijk aanwezig waren op de Nederlandse online gokmarkt. Jarenlang werd er slechts matig opgetreden tegen dit illegale aanbod. Met deze nieuwe aanpassing in de Wet op de Kansspelen wil de regering een groot deel van de spelers kanaliseren richting legaal aanbod. Online casino’s die na 1 juli 2018 aanwezigheid waren op de Nederlandse online markt, zullen om die reden voorlopig geen kans maken op een vergunning. Het gedrag in het verleden wordt dus wel degelijk meegewogen.

Hoe deze openstelling van de online kansspelmarkt verder zal vervolgen is uiteraard nog onbekend, bovendien is het vooral interessant om te zien welke invloed het zal hebben op de landgebonden aanbieders. Zoals in een eerdere blog is beschreven, is het maar de vraag in hoeverre de inperkingen van landgebonden aanbieders nog gerechtvaardigd is, in het licht van de openstelling van online casino’s. Online casino’s zullen immers makkelijker toegankelijk en constant bereikbaar zijn, bovendien zal monitoring van spelers in het kader van verslavingspreventie stukken uitdagender zijn via de digitale weg.

Advies nodig?

Wieringa Advocaten is al jaren betrokken bij vraagstukken rondom vergunningen van speelautomatenhallen en treedt op voor verschillende partijen die aanlopen tegen van overheidswege opgelegde inperkingen. Wij volgen de actualiteiten nauwlettend en kunnen u altijd voorzien van advies op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Franko Zivkovic - Laurenta is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Schaarse rechten

Blogs van Franko Zivkovic - Laurenta

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten