icon

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen voor onder meer ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en water. Deze nieuwe wet zou volgens planning op 1 januari 2021 in werking treden. Zoals eerder geschreven in onze blog zou er voor 1 juli 2020 duidelijkheid komen of de inwerkingtreding van de Omgevingswet daadwerkelijk volgens planning zou kunnen plaatsvinden. In een kamerbrief van 1 april jongstleden heeft minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. De inwerkingtreding zal uitgesteld worden tot een nader te bepalen datum na 1 januari 2021, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst kunnen richten op het bestrijden van de gevolgen van het Coronavirus.

Minister Van Veldhoven benadrukt in haar brief het grote belang van een zorgvuldige implementatie van het stelsel van de Omgevingswet. De recente ontwikkelingen rond het Coronavirus en de keuze van het kabinet om de genomen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus voorlopig door te zetten, maken dat uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het Coronavirus maakt dat de minister een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum. Bevoegde gezagen moeten zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van het Coronavirus.

Naast het Coronavirus is de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook om andere redenen een zeer complex proces. Volgens de minister zijn er stevige uitdagingen in het proces richting inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet. Er liggen bijvoorbeeld nog laatste inhoudelijke wetgevingsproducten voor in de Eerste Kamer. Mede door de maatregelen rondom het Coronavirus vindt de mondelinge behandeling later plaats dan gepland. Daarnaast is er sprake van vertraging in het beschikbaar komen van de publicatiestandaard voor Omgevingswetdocumenten. Dit levert problemen op voor leveranciers van plansystemen, waardoor de tijd om te oefenen met bepaalde functionaliteiten wordt beperkt. Ook dit zal waarschijnlijk door Corona nog extra vertraagd worden. Ten slotte is er vertraging in de verwerving van lokale software. Het is ook hier de inschatting dat de Coronamaatregelen maken dat het meer tijd kost om dit vlot te trekken.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal dus op een later tijdstip na 1 januari 2021 gaan plaatsvinden. De minister zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum komen. De minister benadrukt daarbij dat het niet de vraag is of, maar wanneer het nieuwe stelsel in werking zal treden. In maandelijkse brieven zal de minister de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte houden van de stand van zaken. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Deze blog is mede tot stand gekomen door bijdragen van Marjolein Zinkhann, momenteel verbonden aan Wieringa Advocaten als juridisch medewerker.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief