Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl
 
Arbeidsrecht

De WAB uitgelegd (1) - overzicht

Graag brengen wij u in deze reeks artikelen op de hoogte van de voor u relevante veranderingen in het arbeidsrecht door de invoering van de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wetgever wil met deze wetswijzigingen het aangaan van vaste arbeidsovereenkomsten aantrekkelijker maken en het puur uit financieel oogpunt gebruikmaken van flexibele arbeid onaantrekkelijk.

Anders dan bij de invoering van de WWZ (de voorgaande grote arbeidsrechtelijke wetswijziging uit 2015) is de WAB in razend tempo aangenomen. De overheid vindt het zelf kennelijk zo snel gegaan dat zij het nodig acht haar burgers met reclamespotjes aan te sporen zich voor te bereiden op de veranderingen per 1 januari 2020.

Wij helpen u daarbij door de komende tijd dieper in te gaan op de volgende wijzigingen:

Op hoofdlijnen brengt de WAB de volgende veranderingen per 1 januari 2020:

  • Werkgevers gaan meer ww-premie betalen voor flexibele arbeid.
  • Er wordt een nieuwe ontslaggrond toegevoegd aan de limitatieve ontslaggronden, waarmee meerdere gronden met elkaar kunnen worden gecombineerd. De rechter kan bij het toepassen van die nieuwe grond een extra vergoeding toekennen.
  • De ketenregeling wordt verruimd. Men kan drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar aangaan zonder dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De wachtperiode van zes maanden kan bij cao worden verkort tot drie maanden.
  • De transitievergoeding wordt verschuldigd vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst, in plaats van na twee jaar.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers direct in dienst van het bedrijf of in gelijkwaardige functies. De definitie van payrollovereenkomst wordt duidelijk onderscheiden van die van uitzendovereenkomst.
  • Oproepkrachten krijgen recht op aanbod van een vast aantal uren.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, Wieringa Advocaten informeert u ook graag persoonlijk over de gevolgen van deze veranderingen voor uw organisatie.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Maartje’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten