icon

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Op 18 juni 2019 is de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (Stb. 2019, 216) in de Staatscourant bekend gemaakt. De wet is per 19 juni 2019 in werking getreden.

In onze eerdere blog hebben wij al aandacht besteed aan de gevolgen van deze wijziging. Kort samengevat verbetert de wet de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw), inhoudende: 1. versnelling aanpassingsprocedure; 2. verbreding reikwijdte Chw; en 3. verbetering toepassing projectuitvoeringsbesluit.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de eerste kamer is de motie-Verheijen (PvdA) c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om er in te voorzien dat gemeenteraden, provinciale staten, omwonenden en andere belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken kunnen worden bij het overleg over invulling, schaal, en effecten van deze project(locaties)en.

De regering beoogt met deze wet anticiperend op de Omgevingswet (naar verwachting januari 2021 in werking) – als transitiewet – de procedures rondom (o.a.) woningbouwprojecten te vereenvoudigen en te versnellen. De (nieuwe) Chw blijft dan ook in werking tot het moment dat de Omgevingswet van kracht is.


Dominique de Haas is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief