icon

Sociale huur: versneld verhogen van de huurprijs mogelijk in de toekomst?

In de media is recent veel aandacht geweest voor het voornemen van de coalitiepartijen om met een plan te komen dat het mogelijk moet maken dat verhuurders de huur van (extreme) scheefhuurders bij sociale huur versneld kunnen verhogen tot een maximum van € 710,68,- per maand. Momenteel is het bij sociale huur beperkt mogelijk voor verhuurders om de huur te verhogen.

Huur van woonruimte wordt kortgezegd als ‘sociale huur’ aangemerkt, als (1) de overeengekomen (aanvangs������������������������)huurprijs minder dan € 710,69 (de zogenaamde liberalisatiegrens) bedraagt, of (2) als op verzoek van de huurder de Huurcommissie op basis van het ‘puntenstelsel’ de aanvangshuurprijs heeft verlaagd naar een bedrag gelegen onder de liberalisatiegrens. Zie deze blog voor een nadere toelichting op het ‘puntenstelsel’.

Voor het grootste gedeelte van de sociale woonruimtes die in het bezit zijn van woningcorporaties geldt dat deze slechts mogen worden aangeboden aan huurders met een inkomen onder een bepaalde grens. Deze grens wordt jaarlijks op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd. Er is sprake van 'goedkope scheefhuur' indien iemand met een inkomen boven de € 41.056,- per jaar een sociale huurwoning huurt.

Verhuurders kunnen de huur verhogen door jaarlijks de huurprijs te indexeren op grond van een indexeringsclausule in de huurovereenkomst of op grond van de wettelijke regeling opgenomen in artikel 7:248 BW. Voor sociale huurwoningen stelt de overheid jaarlijks het maximale percentage vast waarmee de huurprijs op grond van de wettelijke regeling mag stijgen. Voorheen was de huurverhoging gekoppeld aan de inflatie, maar per 1 juli 2013 is het tevens mogelijk de huur inkomensafhankelijk te verhogen. Het doel hiervan is om ‘scheefwoners’ te stimuleren te verhuizen naar de geliberaliseerde sector. Het huurverhogingspercentage verschilt (kort gezegd) per inkomensgroep. In 2018 is de wettelijke maximale huurverhoging bij huishoudinkomens tot € 41.056,- per jaar 3,8 procent en voor hogere inkomens 5,4 procent.

Indien het huishoudinkomen (flink) stijgt kan de verhuurder door het dwingende huurrecht recht niet zo maar de huurovereenkomst beëindigen of de huurprijs flink verhogen. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging is weliswaar voorzien in een iets hogere, maar nog altijd relatief kleine, jaarlijkse stijging van de huur en blijkt de laatste jaren weinig effect te hebben gehad op de doorstroming. Om die reden hebben de coalitie partijen aangekondigd met een plan te komen om de huurprijzen bij scheefwoners sneller te laten stijgen bij huishoudinkomens (ver) boven de € 41.056,-. Indien het huishoudinkomen boven dit bedrag ligt moet het mogelijk worden de huurprijs te verhogen met een hoger percentage dan het huidige maximale percentage per jaar (in 2018 5,4 procent) en in sommige gevallen moet het mogelijk worden om de huurprijs van een sociale huurwoning direct te verhogen tot de liberalisatiegrens (thans € 710,69 per maand). Op het voornemen is veel kritiek geuit door de oppositie.

Verhuurders en huurdersorganisaties zijn opgeroepen in overleg te treden, zodat het plan aan de hand van de uitkomsten van dit overleg kan worden uitgewerkt. In dit overleg zou de flexibilisering van de sociale huursector centraal moeten staan, waarbij de huurprijs bijvoorbeeld niet alleen zou moeten meebewegen met inkomensstijging, maar ook met inkomensdaling. Om de voorgestelde versnelde verhoging van de huurprijs van een sociale huurwoning bij hoge inkomens mogelijk te maken zal in ieder geval een wetswijziging benodigd zijn.

Omtrent andere vraagstukken binnen de (sociale) huursector, bijvoorbeeld de verduurzamingsopgave, wordt momenteel tevens stevig gedebatteerd. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u daarvan op de hoogte!


Loes Philipsen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sociale huur: versneld verhogen van de huurprijs mogelijk in de toekomst?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief