icon

Kinderopvang: regels buitenruimte definitief niet aangepast vanaf 2019

Met het besluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang is definitief geworden dat de regels voor het gebruik van buitenruimte van kinderopvang niet veranderen per 1 januari 2019.

De Wet Kinderopvang regelt dat nadere regels omtrent de kwaliteit van kinderopvang, in het bijzonder de accommodatie en de inrichting van de ruimte die bestemd is voor kinderopvang, kunnen worden gesteld. In het besluit Kwaliteit kinderopvang zijn regels opgenomen met betrekking tot de eisen waaraan de binnen- en buitenruimtes moeten voldoen. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kindercentrum moet beschikken over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. Daarbij wordt niet expliciet gemaakt of een buitenspeelruimte gedurende de gehele opvangtijd beschikbaar en exclusief toegankelijk moet zijn voor de kinderen van het kindercentrum. Het is in de praktijk aan de toezichthouder om te beoordelen of de buitenspeelruimte voldoet aan de gestelde regelgeving.

Voormalig minister Asscher wilde deze eisen aan de buitenspeelruimte verduidelijken. In de voorgestelde verduidelijking gold als uitgangspunt dat de buitenspeelruimte gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk zou moeten zijn voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen. Om samenwerking met andere instanties mogelijk te houden, zouden wel afspraken gemaakt moeten kunnen worden over gedeeld gebruik van een buitenspeelruimte. Onduidelijk was echter aan welke voorwaarden deze afspraken zouden moeten voldoen en welk gedeeld gebruik in de praktijk toegelaten zou zijn. Dit bracht uiteraard onzekerheid mee voor kindcentrums met gedeelde buitenruimtes, die door de toezichthouder onder de geldende regelgeving nog als voldoende werden beoordeeld.

Sectorpartijen hebben vervolgens geadviseerd om de huidige eisen die gesteld worden aan de buitenspeelruimte niet aan te passen, omdat zij uit de praktijk geen signalen hebben gekregen dat de huidige eisen aan de buitenspeelruimte onduidelijk waren. In een brief aan de Tweede Kamer gaf Staatssecretaris Van Ark eerder al aan dat om die het voornemen bestond om de huidige eisen aan de buitenspeelruimte niet aan te passen. Om dit te realiseren moest nog wel het Besluit kwaliteit kinderopvang gewijzigd worden, omdat de wijziging per 1 januari 2019 daarin reeds was opgenomen. Dit is met het wijzigingsbesluit dus gebeurd, zodat de geldende regels buitenruimte definitief in stand blijven.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kinderopvang: regels buitenruimte definitief niet aangepast vanaf 2019

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief