icon

Een aannemer dient zijn vordering voldoende te onderbouwen

Wanneer een aannemer in opdracht bouw- of verbouwingswerkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever wordt soms tussen partijen overeengekomen dat de werkzaamheden onder regie worden verricht. Dit houdt in dat een aannemer wordt betaald voor de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en gemaakte uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt doorgaans verhoogd met een opslag voor winst en algemene kosten. Niet zelden ontstaan er een geschillen tussen opdrachtgevers en een aannemers over de betaling van facturen met betrekking tot de verrichte werkzaamheden van de aannemer op regiebasis.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt in dat kader maar weer dat indien een aannemer de kosten van de door hem uitgevoerde werkzaamheden bij een dergelijk geschil wil verhalen op de opdrachtgever, het van essentieel belang is dat de aannemer zijn facturen voldoende kan onderbouwen.

In voornoemde zaak weigerden de desbetreffende opdrachtgevers de facturen van de aannemer te betalen. De opdrachtgevers stelden zich op het standpunt dat de facturen van de aannemer onvoldoende waren onderbouwd. De facturen van de aannemer waren volgens de opdrachtgevers namelijk niet te herleiden tot werkzaamheden en gemaakte kosten op concreet omschreven momenten, met een gespecifieerde aanduiding van de gewerkte uren en verwerkte materialen. Daarbij stelden de opdrachtgevers dat de overzichten die wel waren verschaft door de aannemer niet in overeenstemming waren met de facturen. In dat kader was ook nog van belang dat de opdrachtgevers vanaf meet af aan erop hadden aangedrongen bij de aannemer dat uit de facturen telkens zonder enige twijfel zou moeten blijken welke werkzaamheden en materialen in rekening zouden worden gebracht. Het hof kon (net als de opdrachtgevers) geen chocola maken van de facturen van de aannemer nu deze, ook na een gedetailleerde bestudering van de door de aannemer overgelegde overzichten, niet inzichtelijk werden voor het hof. De vordering van de aannemer werd dan ook afgewezen.

Conclusie

Hoewel het voor aannemers zonder meer verstandig is om de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te specificeren op de factuur, is dit doorgaans niet voldoende om bij betwisting van de factuur door de opdrachtgever de vordering in rechte toegewezen te krijgen. Het versturen van een factuur is namelijk een eenzijdige rechtshandeling en levert daarom (in beginsel) geen bewijs op. Voor aannemers is het dus van essentieel belang om hun werkzaamheden en gemaakte kosten zorgvuldig te administreren, zodat bij de discussie over een factuur de werkzaamheden en kosten waarop de factuur ziet inzichtelijk gemaakt kunnen worden.


Roos de Grave is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een aannemer dient zijn vordering voldoende te onderbouwen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief