Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Handels- en ondernemingsrecht

Verpanding van onderhanden werk

Op 17 november 2017 heeft de Hoge Raad voor de financieringspraktijk een belangrijk arrest gewezen. De belangrijkste rechtsregel die daaruit volgt, is dat een vordering uit hoofde van onderhanden werk ontstaat zodra identificeerbare en op geld waardeerbare deelprestaties worden afgerond. Goed nieuws voor de financier dus, want dergelijke vorderingen kunnen als zekerheid dienen door middel van verpanding.

Wat speelde er precies in deze zaak? Better Life is een zorgaanbieder en had op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst weliswaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd, maar niet alle. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is Better Life failliet gegaan. Op dat moment waren de werkzaamheden van Better Life nog niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Famed was de financier van Better Life en had alle vorderingen van Better Life aan zich laten verpanden.

De vraag die speelde is of op het moment van failleren al enige vordering van Better Life tot stand was gekomen, die (dus) onder het pandrecht van Famed zou vallen. Ontstaat de vordering pas op het moment dat het gehele behandeltraject is afgerond, dan kan die logischerwijze ook niet zijn verpand. De boedel kan zich in dat geval op de vordering verhalen. Ontstaat de vordering echter vòòr datum faillissement, op het moment dat er nog sprake is van onderhanden werk, dan zou deze wel onder het pandrecht van de financier vallen.

De Hoge Raad oordeelde dus dat de zorgaanbieder al aanspraak kan maken op een vergoeding zodra identificeerbare en op geld waardeerbare deelprestaties worden afgerond, waardoor deze onder het pandrecht van de financier kunnen vallen. Daaraan voegt hij overigens nog toe dat het voor partijen uiteraard wel mogelijk is om andere afspraken te maken over het ontstaansmoment van (deel)vorderingen.

Het lijkt ons onvermijdelijk dat er nu in de praktijk gaat worden gediscussieerd over de vraag wanneer dan sprake is van een dergelijke deelprestatie die aanspraak op een vergoeding geeft. We houden u op de hoogte.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Eveline’s recente berichten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten